Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Αρμοδιότητα του Τμήματος Κίνησης Ασθενών είναι:

Η φροντίδα για την Έκδοση εισιτηρίων για την Προγραμματισμένη Εισαγωγή των ασθενών καθώς και για την Έκδοση Εξιτηρίων ασθενών.

Φροντίζει για τη Λογιστική παρακολούθηση των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Χορηγεί πιστοποιητικά νοσηλείας στους ασθενείς, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

Φροντίζει για την χορήγηση αντιγράφων παραστατικών από τους ατομικούς ιατρικούς φακέλους νοσηλείας των ασθενών, τα οποία δίδονται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στο Τμήμα Γραμματείας.

Ασχολείται με τα οικονομικά θέματα των ανασφάλιστων ασθενών ή ασθενών οι οποίοι δεν έχουν τακτοποιημένο το ασφαλιστικό τους ταμείο και γενικά με κάθε οικονομική εκκρεμότητα του ασθενή με το Νοσοκομείο.

Eπικοινωνία

  • Προϊσταμένη : 27413 - 61912
  • Τηλ : 27413 - 61859
  • Ε mail : kgeorgouli@hospkorinthos.gr