Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία

Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήματα (6)

 • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

  Κτίριο: Παλαιό

  Όροφος: Ισόγειο

  Τηλ : 27413-61805

  Ε mail : prosop@hospkorinthos.gr

  Περισσότερα

 • Γραμματείας

  Κτίριο: Παλαιό

  Όροφος: Ισόγειο

  Τηλ : 27413-61848

  Ε mail : info@hospkorinthos.gr

  Περισσότερα

 • Γραμματεία Εξωτ. Ιατρείων,ΤΕΠ,ΚΕΦΙΑΠ

  Κτίριο: Νέο

  Όροφος: Ισόγειο

  Τηλ : 27413-61919 | -61534

  Ε mail : kmalatesta@hospkorinthos.gr

  Περισσότερα

 • Επιστασίας - Ιματισμού

  Κτίριο: Παλαιό

  Όροφος: Ισόγειο

  Τηλ : 27413-61837

  Ε mail : -

  Περισσότερα

 • Κίνησης Ασθενών

  Κτίριο: Νέο

  Όροφος: 1ος

  Τηλ : 27413-61912

  Ε mail : kgeorgouli@hospkorinthos.gr

  Περισσότερα

 • Οικονομικού

  Κτίριο: Ισόγειο

  Όροφος: 1ος

  Τηλ : 27413-61835

  Ε mail : ekarioti@hospkorinthos.gr

  Περισσότερα


Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Τμήματα (2)

 • Τεχνικό Τμήμα

  Κτίριο: Παλαιό

  Όροφος: Ισόγειο

  Τηλ : 27413-61826

  Ε mail : janastaso@hospkorinthos.gr

  Περισσότερα

 • Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

  Κτίριο: Παλαιό

  Όροφος: Ισόγειο

  Τηλ : 27413-61834

  Ε mail : bit@hospkorinthos.gr

  Περισσότερα