Τμήμα Εξωτ.Ιατρείων,ΤΕΠ,ΚΕΦΙΑΠ

Είναι υπεύθυνο για:

  1. Tη γραμματειακή υποστήριξη των εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και του ΚΕΦΙΑΠ.
  2. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και του ΚΕΦΙΑΠ των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
  3. Ρυθμίζει τη σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
  4. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
  5. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
  6. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

Eπικοινωνία

  • Γραμματεία Τ.Ε.Ι : 27413-61827
  • Προϊσταμένη Τ.Ε.Π - Τ.Ε.Ι : 27413-61919
  • Ε mail : kmalatesta@hospkorinthos.gr