Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (2871)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 16/03/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

 • Ημ/νία : 16/03/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ

 • Ημ/νία : 16/03/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΜΟΛΗ

 • Ημ/νία : 16/03/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΜΟΛΗ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

 • Ημ/νία : 16/03/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ


  Διαύγεια

Προμήθεια: Ειδών ευπρεπισμού

 • Ημ/νία : 16/03/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια: Ειδών ευπρεπισμού


  Διαύγεια

Προμήθεια Σάκων περισυλλογής υγρών

 • Ημ/νία : 15/03/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Σάκων περισυλλογής υγρών

  Διαύγεια

Προμήθεια Αναλώσιμων Οφθαλμολογικών Υλικών

 • Ημ/νία : 15/03/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Αναλώσιμων Οφθαλμολογικών Υλικών

  Διαύγεια

Προμήθεια ιμάντων περίδεσης

 • Ημ/νία : 15/03/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια ιμάντων περίδεσης

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 14/03/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

  Διαύγεια