Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3178)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 21/09/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

  Διαύγεια

Προμήθεια για δύο (2) κυκλικούς αναστομωτήρες

 • Ημ/νία : 21/09/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια για δύο (2) κυκλικούς αναστομωτήρες

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 19/09/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 19/09/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 18/09/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 18/09/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 17/09/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Διαύγεια

Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης

 • Ημ/νία : 17/09/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 17/09/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΑ

 • Ημ/νία : 14/09/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΑ

  Διαύγεια