Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3016)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 19/06/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

 • Ημ/νία : 19/06/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ- ΤΟΝΕΡ- DRUM

 • Ημ/νία : 19/06/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ- ΤΟΝΕΡ- DRUM

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 19/06/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


  Διαύγεια

"Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης κλινών, monitors, αναπνευστήρων"

 • Ημ/νία : 18/06/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για "Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης κλινών, monitors, αναπνευστήρων"


  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

 • Ημ/νία : 18/06/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

  Διαύγεια

Πρόσκληση για επιλογή τραπεζικού ιδρύματος (α'επαν)

 • Ημ/νία : 14/06/2018

 • ΑΡ.13/2018
  Α΄ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  


  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .

  Πρόσκληση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 12/06/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  Διαύγεια

Προμήθεια προφίλτρων των κλιματιστικών μονάδων

 • Ημ/νία : 12/06/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια προφίλτρων των κλιματιστικών μονάδων

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Ημ/νία : 11/06/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ


  Διαύγεια