Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (2765)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 17/01/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 17/01/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 17/01/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

  Διαύγεια

Προμήθεια υγειονομικού υλικού-σωληνάρια

 • Ημ/νία : 16/01/2018

 • Συνοπτικός Διαγωνισμός  για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού-σωληνάρια
  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 12/01/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αναλώσιμου υλικού

 • Ημ/νία : 12/01/2018


 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αναλώσιμου υλικού

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 11/01/2018


 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 11/01/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

  Διαύγεια

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού

 • Ημ/νία : 11/01/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΡΑΦΕΙΟΥ

 • Ημ/νία : 11/01/2018

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΡΑΦΕΙΟΥ

  Διαύγεια