Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3799)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (M.A.Π.) καθώς και λοιπού υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19

 • Ημ/νία : 10/12/2020

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (M.A.Π.) καθώς και λοιπού υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19

  Διαύγεια

  ΤΕΥΔ

   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Ημ/νία : 30/09/2020

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  για την ανάθεση Υπηρεσιών σε Τεχνικό ασφαλείας για το σύνολο των εργαζομένων του Γ.Ν.Κ.,

  του Ξενώνα Ψυχαργώς και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

  Διαύγεια

   

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ

 • Ημ/νία : 13/08/2020

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

   

  Διαύγεια

   

  Διευκρίνιση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • Ημ/νία : 16/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 15/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • Ημ/νία : 10/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 10/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Διαύγεια

Προμήθεια Γάζας απλής αποστειρωμένης

 • Ημ/νία : 10/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την προμήθεια Γάζας απλής αποστειρωμένης  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : EΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 08/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : EΠΙΘΕΜΑΤΩΝ Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 08/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια