Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
.. είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπόκειται δε στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
περισσότερα
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για
Mάθετε τις ώρες του Επισκεπτηρίου για να μπορείτε να συναντήσετε τους αγαπημένους σας ...
Aρχική Σελίδα     ::    Προφίλ    ::    Παρουσίαση    ::    Πληροφορίες    ::    Ενημέρωση    ::    Επικοινωνία    :
Copyright 2007 © www.isthmos.gr
Το portal εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ