ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

08/07/2024

 

21/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» CPV 33696100-6 & «Υπηρεσίες τραπεζών αίματος» CPV 85146000-4» για δύο (2) έτη με εκτιμώμενη αξία 506.949,71€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2023-2024

Διακήρυξη