Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Ιατρικό Προσωπικό

Επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο κ. Κοροβέσης Κωνσταντίνος

Διευθυντής ιατρός είναι ο κος Χαρτσιάς Αλέξανδρος - Γεν. Ιατρός.

Επιμελητές Α' ιατροί είναι η. κ.Προδρομίτη Μαρία, ο κ.Παππάς Νικόλαος, ο κ.Μέλλος Χρυσοβαλάντης, ο κ. Καρακωνσταντής Κων/νος, ο κ. Κοτεμάγιερ Ιωσήφ, η κ. Κολοκούρη Βασιλική

Επιμελητές Β' ιατροί είναι η κ. Παπαδοπούλου Παναγούλα, Παπαδοπούλου Μαριάνθη, η κ. Κανέλλου Σοφία,η κ. Μπάρα Αναστασία, ο κ. Παπαδημητρίου Σωτήριος, η κ. Μαρμαρά Ρουμπίνη

Επικουρικός ιατρός ο κ. Κουτίβας Αθανάσιος


ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ


Η επείγουσα αντιμετώπιση οξέων περιστατικών και εκτάκτων συμβάντων (στον κατάλληλο χρόνο ,στον κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό) αποτελεί βασική αρχή ανάπτυξης όλων των συστημάτων υγείας.


Περιγραφή του έργου :


Η λειτουργική αποστολή ενός σύγχρονου ΤΕΠ περιλαμβάνει πρωτίστως την υποδοχή, την σταθεροποίηση, την θεραπευτική αντιμετώπιση και την έξοδο των ασθενών που προέρχονται στο τμήμα και οι οποίοι είναι δυνατόν να παρουσιάζουν μια ποικιλία επειγουσών αλλά και μη επειγουσών καταστάσεων.


Το συγκεκριμένο ΤΕΠ αποτελείται από τους κάτωθι χώρους:

  • Παθολογικό - Καρδιολογικό
  • Χειρουργικό - Ορθοπεδικό
  • ΩΡΛ – Οφθαλμολογικό
  • Οδοντιατρικό
  • Θάλαμοι Βραχείας Νοσηλείας


Δυνατότητα αλλαγής για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του τμήματος.


Όσον αφορά την παροχή της επείγουσας φροντίδας πρέπει να τονίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση για να είναι έγκαιρη προϋποθέτει ένα σύστημα με υψηλό επίπεδο οργάνωσης, χωρίς κενά και αδυναμίες, ενώ παράλληλα για να είναι κατάλληλη με την έννοια της ορθής και αποτελεσματικής παρέμβασης απαιτεί επαρκές και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονο και επαρκή εξοπλισμό, κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και σύνδεση όλων των κρίκων στην αλυσίδα παροχής άμεσης φροντίδας.


Πίνακας: Σύνολο εξετασθέντων ασθενών και εισαγωγών των ΤΕΠ προς τις κλινικές του Α’ εξαμήνου 2013 και των μηνών Ιουλίου & Αυγούστου του ιδίου έτους

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Α’ εξάμηνο 2013

07/2013

08/2013

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΠ

21902

4331

5075

31308

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΕΠ

4187

848

840

5875

 

Γράφημα: Ηλικιακή κατανομή ασθενών στο Παθολογικό ΤΕΠ (Α’ εξάμηνο 2013)

 

Γράφημα: Ηλικιακή κατανομή ασθενών στο Χειρουργικό ΤΕΠ (Α’ εξάμηνο 2013)

Eπικοινωνία

  • Προιστάμενος : 27413 - 61576
  • Παιδιατρικό : 27413 - 61552
  • Παθολογικό : 27413 - 61554
  • Χειρουργικό : 27413 - 61552
  • ΩΡΛ – Οφθαλμολογικό : 27413 - 61911