Βραχείας Νοσηλείας

Πίνακας: Σύντομη παράθεση βασικών στοιχείων της Βραχείας Νοσηλείας του Α’ εξαμήνου 2013 και των μηνών Ιουλίου & Αυγούστου του ιδίου έτους

ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Αριθμός Οργανικών Κλινών

6

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών

6

Α’ εξάμηνο 2013

07/2013

08/2013

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός Εισαγωγών

272

83

77

432

Αριθμός Νοσηλευθέντων

289

86

77

452

 

Γράφημα: Ηλικιακή κατανομή ασθενών νοσηλευόμενων στη Βραχεία Νοσηλεία (Α’ εξάμηνο 2013)

Eπικοινωνία

  • Προιστάμενος : 27413 - 61834