Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Τι είναι Κοινωνική Εργασία

Ο παγκόσμιος ορισμός για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού, ο οποίος υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ένωση των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας και από τη Διεθνή Ομοσπονδία των Κοινωνικών Λειτουργών τον Ιούλιο του 2014 στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της IFSW που έλαβε χώρα στη Μελβούρνη, είναι ο εξής: «Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην κοινωνική εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και τη γηγενή γνώση, και συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και να ενισχύσει την ευημερία τους».


Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο Νοσοκομείο

Σύμφωνα με τον οργανισμό του Νοσοκομείου οι Κοινωνικοί Λειτουργοί «έχουν την ευθύνη και φροντίδα για τη συμπαράσταση στους νοσηλευόμενους στο Νοσοκομείο για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα και την αναζήτηση και διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση. Η Κοινωνική Υπηρεσία γενικά φροντίζει για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αυτών προβλημάτων στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της πολιτείας».Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας αποτελεί αυτόνομο τμήμα και υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία.


Λόγοι παραπομπής στην Κοινωνική Υπηρεσία :

 1. Άτομα Τρίτης Ηλικίας, χωρίς συγγενικό περιβάλλον
 2. Ασθενείς με οικονομική αδυναμία
 3. Αλλοδαποί με κοινωνικά προβλήματα
 4. Εγκαταλελειμμένοι ασθενείς
 5. Ασθενείς χρήστες ουσιών
 6. Παραπληγικοί, τετραπληγικοί και Α.Μ.Ε.Α
 7. Νεφροπαθείς
 8. Άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα
 9. Παραμέληση-κακοποίηση παιδιών
 10. Κακοποιημένες γυναίκες
 11. Οικονομικά αδύναμα και ανασφάλιστα άτομα
 12. Ασθενείς με καρκίνο σε όλες τις ηλικίες
 13. Συνηγορία στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού


Τι κάνουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί :

Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού ως μέλος της ομάδας ιατρικής φροντίδας είναι υποστηρικτικός, συμβουλευτικός και εκπαιδευτικός. Βοηθάμε στην αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών του ασθενούς, παρέχουμε υποστήριξη, ενδυνάμωση, συμβουλευτική και συνηγορία στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Συνοπτικά, οι ενέργειες των κοινωνικών λειτουργών του τμήματος κοινωνικής εργασίας συνίστανται στα παρακάτω:

 1. Ανεύρεση οικογενειακού περιβάλλοντος, συνεργασία με το οικείο περιβάλλον, συνέντευξη με τους συγγενείς
 2. Σύνταξη κοινωνικού ιστορικού του ασθενούς
 3. Συνεργασία με άλλους φορείς όπως: Πρόνοια, Δήμος, Εφορία, Ι.Κ.Α κτλ. για έκδοση εγγράφων και επίλυση συνταξιοδοτικών θεμάτων
 4. Συνεργασία με Αστυνομία, Ληξιαρχείο, Εισαγγελία, Προξενεία και Πρεσβείες για ανεύρεση στοιχείων που αφορούν αλλοδαπούς ή άγνωστων στοιχείων ασθενείς
 5. Συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις καθώς και Μ.Κ.Ο αξιοποιώντας τα προγράμματα και τις δράσεις τους προς όφελος των ασθενών, είτε κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους, είτε δρομολογώντας την μετανοσοκομειακή τους φροντίδα και αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη
 6. Βοήθεια για την ομαλή επανένταξη του αρρώστου στο οικογενειακό κι ευρύτερο κοινωνικό ή εργασιακό του περιβάλλον, μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο και αφού έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία του
 7. Ενέργειες για ιδρυματική αποκατάσταση χρόνιων περιστατικών
 8. Ψυχολογική στήριξη του ασθενούς και της οικογένειάς του ώστε ν’ αντιμετωπίσουν το γεγονός «της ασθένειας» και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την παραμονή του στο Νοσοκομείο μας ( Βοήθεια εκφόρτισης συναισθημάτων άγχους – αγωνίας)


Πώς μπορεί να σας βοηθήσει ένας Κοινωνικός Λειτουργός στο ΓΝ Κορίνθου:

Οι κοινωνικοί Λειτουργοί είναι μέλη της ομάδας ιατρικής φροντίδας και βοηθούν τους ασθενείς , τις οικογένειες και τους φροντιστές των ασθενών με τις συνέπειες των προβλημάτων που προκύπτουν από οξύ ή χρόνιο πρόβλημα υγείας με στόχο την βελτίωση της ποίοτητας της ζωής των ασθενών. Ο κοινωνικός λειτουργός συνεργάζεται με την ιατρική ομάδα, διευκολύνει την επικοινωνία των ασθενών και των φροντιστών με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό και συντονίζει τις ενέργειες για το ασφαλές εξιτήριο ασθενών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο κοινωνικός λειτουργός επίσης είναι γνώστης των υπηρεσιών της κοινότητας και μπορεί να σας παραπέμψει στα κατάλληλα προγράμματα της κοινότητας που είναι διαθέσιμα.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας απευθείας στο τηλέφωνο 2741361567 ή να ζητήσετε από την/τον γιατρό σας ή την/τον προϊσταμένη/ο του τμήματος να κάνει παραπομπή αντί για εσάς.


Eπικοινωνία

 • Τοποθεσία : στον πρώτο όροφο του παλαιού κτιρίου (στον διάδρομο απέναντι από το κυλικείο)
 • Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00πμ έως 3:00μμ
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί :Δάφνη Σωτηρία και Ζήση Μαργιάννα
 • Τηλέφωνο : 2741-361567
 • Ε mail : socialservices@hospkorinthos.gr