Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι :

Η διατροφική υποστήριξη των ασθενών που νοσηλεύονται, με ελεύθερη ή ειδική διαιτητική αγωγή.

Η εκτίμηση της κατάστασης θρέψης, η ανίχνευση διατροφικού κινδύνου των ασθενών και η υποστήριξή τους. Η καταπολέμηση του υποσιτισμού και της δυσθρεψίας.

Η πληροφόρηση και η εκπαίδευση των ασθενών που το νόσημά τους χρήζει συστηματικής διαιτητικής φροντίδας (άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, δυσλιπιδαιμία και παιδική παχυσαρκία).

Διαχείριση πρώτων υλών τροφίμων (προμήθεια – παραλαβή – παρασκευή – διάθεση τροφίμων στα τμήματα του Νοσοκομείου και του Ξενώνα «ΑΚΕΣΩ»).

Πρακτική εξάσκηση των φοιτητών των ΤΕΙ Διατροφής.

Σχετικά με την ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ, σε εναρμόνιση με τον Οδηγό Υγιεινής Πρακτικής του ΕΦΕΤ, τη Νομοθεσία και τις Αγορανομικές & Κτηνιατρικές Διατάξεις, τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία.

Eπικοινωνία

  • Διαιτολόγος : 27413 - 61920
  • Μαγειρεία : 27413 - 61522
  • Τηλ : 27413 - 61520
  • Fax : 27413 - 61539
  • Ε mail : diatrofi@hospkorinthos.gr