Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου - Η επίσημη ιστοσελίδα

Πρόσκληση για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Yag Laser

02/01/2018

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει

1.   Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Οφθαλμολογικού εξοπλισμού (Υag Laser ) CPV 33122000-1, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

2.   Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

3.   Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

4.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

5.   Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

 

Τεχνικές Προδιαγραφές