Χειρουργείο

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

To Χειρουργείο διαθέτει πέντε χειρουργικές αίθουσες και μία αίθουσα σηπτικών επεμβάσεων. Λειτουργεί όλο το 24ωρο εξυπηρετώντας τακτικά και έκτακτα περιστατικά, τα οποία αφορούν τις εξής ειδικότητες: Γενικής Χειρουργικής, Γυναικολογικής - Μαιευτικής, Ορθοπεδικής, Ουρολογικής, ΩΡΛ και Οφθαλμολογικής.


Ο χώρος του Χειρουργείου αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά περίπλοκο κλινικό και διοικητικό περιβάλλον. Οι διάφορες απαιτήσεις και οι πολλαπλές πλευρές της οργάνωσης και διοίκησης χειρουργείου καθιστούν απαραίτητη τη συμμετοχή πολλών ειδικοτήτων όπως νοσηλευτών, αναισθησιολόγων, χειρουργών οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση.


Το νοσηλευτικό προσωπικό του Χειρουργείου, στελεχώνεται από τους νοσηλευτές χειρουργείου, οι οποίοι εκτός από την φροντίδα του ασθενούς, προετοιμάζουν και όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά για την επιτυχή εκτέλεση της χειρουργικής επέμβασης. Μετά την έναρξη της επέμβασης υποστηρίζουν το έργο των χειρουργών και μεριμνώντας κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς και με πλήρη ασφάλεια η επέμβαση. Στο σύνολο του, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι εξαιρετικά έμπειρο και καταρτισμένο και πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων που διαθέτει, διακρίνεται και για την συνέπεια και την εργατικότητά του.


Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού αποτελεί μέρος της προσπάθειας βελτίωσης ποιότητας της παρεχόμενης προεγχειρητικής και περιεγχειρητικής φροντίδας, η οποία παρέχεται βάση προτυποποιημένων νοσηλευτικών διαδικασιών.


Πίνακας: Χειρουργικές επεμβάσεις των ετών 2014,2015 και 2016

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

2014

2015

2016

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Προγραμματισμένες

2389

1999

2120

Έκτακτες

747

671

617

 

Πίνακας: Χειρουργικές επεμβάσεις ανά κλινική του Α’ εξαμήνου 2013 και των μηνών Ιουλίου & Αυγούστου του ιδίου έτους

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ

2014

2015

2016

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

354

242

285

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

490

436

336

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

647

527

485

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

1107

974

1049

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

516

482

573

ΩΡΛ

11

9

9