Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3799)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια Οξυγόνου - Ιατρικών Αερίων

 • Ημ/νία : 01/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσει διαγωνισμό με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Οξυγόνου- Ιατρικών Αερίων (ΚΑΕΠ 0602-60000- ΚΑΕ 1614), προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 23%

  Διακήρυξη

Προμήθεια Xημικών πρόσθετων

 • Ημ/νία : 01/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια χημικών πρόσθετων (ΚΑΕΠ 00601-80000 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ) για την προστασία των ατμογεννητριών και του δικτύου ατμού του Γ.Ν.Κ., προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Μελανοταινιών

 • Ημ/νία : 08/08/2010

 • Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ.ΑΡ. 14/2010

   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΕΠΠ 02008-40000,

  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  ΦΠΑ

  Διακήρυξη

Προμήθεια ειδών ιματισμού και κλινοστρωμνης

 • Ημ/νία : 08/08/2010

 • Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΥΠ.ΑΡ. 12 /2010

   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  IΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  Γ.Ν.Κ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.500,00 ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 23%

  Διακήρυξη

Προκήρυξη πρόχειρων διαγωνισμών

 • Ημ/νία : 30/07/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου αποφάσισε την  διενέργεια των πιο κάτω Πρόχειρων Διαγωνισμών οι οποίοι είναι ενταγμένοι  στο ΠΠΥΥ έτους 2010.

   Ανακοίνωση 

   

  ΑΡ.ΠΡΩΤ

  ΑΡΙΘΜΟΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  ΕΙΔΟΣ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

  12364/29-07-2010

  1/2010

  00507

  88180

  ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

  40.200,00

  Χαμηλότερη τιμή

  25/8/2010  και ώρα 10.00π.μ

  12365/29-07-2010

  2/2010

  02104

  90000

  ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

  17.390,00

  Χαμηλότερη τιμή

  25/8/2010 και ώρα 10.30π.μ

  12366/29-07-2010

  3/2010

  00602

  59300

  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟΝ

  5.800,00

  Χαμηλότερη τιμή

  25/8/2010 και ώρα 11.00 π.μ

  12367/29-07-2010

  4/2010

  00609

  02125

  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ

  23.000,00

  Χαμηλότερη τιμή

  25/8/2010 και ώρα 12.00 μ.μ

  12368/29-07-2010

  5/2010

  00801

  04000

  ΒΑΜΒΑΞ

  3.552,00

  Χαμηλότερη τιμή

   

  26/8/2010 και ώρα 10.00 π.μ

  00801

  08000

  ΓΑΖΑΙ

  26.954,00

  00801

  08005

  ΓΑΖΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑΙ

  10.713,00

  12369/29-07-2010

  6/2010

  00801

  16000

  ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΗΣ

  195,00

  Χαμηλότερη τιμή

   

  26/8/2010 και ώρα 11.00 π.μ

  00801

  16100

  ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ

  12.808,00

  00801

  16200

  ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ

  15.607,00

  00801

  16210

  ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΙ ΜΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

  3.723,00

  00801

  40015

  ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ

  1.052,00

  12370/29-07-2010

  7/2010

  00801

  88000

  ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΞ

  19.050,00

  Χαμηλότερη τιμή

  26/8/2010 και ώρα 11.30 π.μ

  12371/29-07-2010

  8/2010

  01007

  80900

  ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤ ΟΡΓΑΝΩΝ

  18.000,00

  Χαμηλότερη τιμή

  27/8/2010 και ώρα 10.00 π.μ

  12372/29-07-2010

  9/2010

  (Προδιαγραφές)

  02104

  04098

  ΒΕΛΟΝΑΙ ΕΝΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

  3.323,00

  Χαμηλότερη τιμή

  27/8/2010 και ώρα 10.30 π.μ

  12373/29-07-2010

  10/2010

  02104

  63350

  ΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

  45.000,00

  Χαμηλότερη τιμή

  27/8/2010 και ώρα 11.00 π.μ

  12374/29-07-2010

  11/2010

  02104

  82210

  ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ =ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ%

  6.600,00

  Χαμηλότερη τιμή

   

  27/8/2010 και ώρα 12.00 μ.μ

  02104

  82240

  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ ( που λειτουργούν με βαρύτητα)

  14.900,00

   

Προμήθεια Χαρτικών, Ειδών Εστίασης, Σακουλών, Απορρυπαντικών

 • Ημ/νία : 12/07/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία  με συλλογή προσφορών –έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Χαρτικών, Ειδών Εστίασης, Σακουλών, Απορρυπαντικών. [Αρ.Πρωτ: 11309/8.7.2010]

  Πρόσκληση

Μίσθωση αερόψυκτων μηχανημάτων 2010

 • Ημ/νία : 12/07/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης και τελικής επιλογής του αναδόχου τη χαμηλότερη τιμή για την ενοικίαση αερόψυκτων μηχανημάτων για τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού του Γ.Ν.Κορίνθου. [Αρ.Πρωτ: 11454/12-7-2010]

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια-εγκατάσταση νέου δικτύου εξαερισμού

 • Ημ/νία : 06/07/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία  με συλλογή προσφορών–έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια-εγκατάσταση του νέου δικτύου εξαερισμού λόγω τοποθέτησης νέου εμφανιστηρίου στο χώρο του Ακτινολογικού εργαστηρίου. [Αρ.Πρωτ: 11128/6.7.2010]

  Πρόσκληση

Προμήθεια μιας κλιματιστικής συσκευής τύπου ντουλάπας

 • Ημ/νία : 06/07/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών–έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια μιας κλιματιστικής συσκευής τύπου ντουλάπας για το χώρο των Μαγειρείων του Νοσοκομείου. [Αρ.Πρωτ: 11126/6.7.2010]

  Πρόσκληση

Προμήθεια Ψυκτικού υγρού φρέον

 • Ημ/νία : 06/07/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών–έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια των παρακάτω ειδών:
  α) Ψυκτικό  υγρό  φρέον R-22 
   Ποσότητα: (20) κιλά
  β) Φιάλες  επαναγεμιζόμενες  (10) κιλών για R-22 
    Ποσότητα: (2) τεμάχια

   [Αρ.Πρωτ: 11127/6.7.2010]

  Πρόσκληση