Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3799)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια αναλώσιμου υλικού χειρουργείων

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 22/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού χειρουργείων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη 

Προμήθεια Πάνελς Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων

 • Ημ/νία : 07/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια και εγκατάσταση Πάνελς των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων, για τριάντα τέσσερα (34) τεμ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 41.650,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

  Διακήρυξη

Προμήθεια Χάρτη Μηχανογραφήσεως

 • Ημ/νία : 02/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια Χάρτη Μηχανογραφήσεως Κοινό (ΚΑΕΠ 01004-50200) διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 23%, για το Γ.Ν.Κ., τα (5) Κ.Υγείας του Νομού και τον Ξενώνα «Ψυχαργώς»

  Διακήρυξη

Προμήθεια Ειδών Εστιάσεως Ατομικά εις Πλήρεις Σειράς

 • Ημ/νία : 02/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια Ειδών Εστιάσεως Ατομικά εις Πλήρεις Σειράς διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 23%, για το Γ.Ν.Κ., τα (5) Κ.Υγείας του Νομού(Λουτρακίου, Κιάτου, Ξυλοκάστρου, Νεμέας, Γκούρας) και τον Ξενώνα «Ψυχαργώς»

  Διακήρυξη

Προμήθεια Φακέλων παντός είδους

 • Ημ/νία : 02/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια Φακέλων παντός είδους διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 23%, για το Γ.Ν.Κ., τα (5) Κ.Υγείας του Νομού και τον Ξενώνα «Ψυχαργώς»

  Διακήρυξη

Προμήθεια Χάρτη Καθαριότητας σε Ρολλούς, Χαρτοπετσετών, Χειρόμακτρα Χάρτινα

 • Ημ/νία : 02/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια: α)Χάρτη Καθαριότητας σε Ρολλούς διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 23% β)Χαρτοπετσέτες, διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 23% και γ)Χειρόμακτρα Χάρτινα  διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.900,00€  συμπ/νου ΦΠΑ 23%, για το Γ.Ν.Κ., τα (5) Κ.Υγείας του Νομού και τον Ξενώνα «Ψυχαργώς».

  Διακήρυξη

Προμήθεια Καλσόν

 • Ημ/νία : 01/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια KAΛΣΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ (ΚΑΕΠ 00307-34000 ΚΑΛΤΣΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ- CPV 18316000), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Κ., των Κ.Υγείας του Νομού (Λουτρακίου, Νεμέας, Κιάτου, Ξυλοκάστρου και Γκούρας) και της ΜΨΑ «Ψυχαργώς», με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 14.122,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 23% .

  Διακήρυξη

Προμήθεια Υλικών ραφής και συντηρήσεως ιματισμού

 • Ημ/νία : 01/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσει Πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια υλικών ραφής και συντηρήσεως ιματισμού (ΚΑΕΠ 02701-79000) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Κεριών παραφίνης & κεριών μελισσών

 • Ημ/νία : 01/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσει Πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια κεριών παραφίνης (ΚΑΕΠ 00607-37000-CPV 09221200-6) & κεριών μελισσών (ΚΑΕΠ 00103-38900-CPV 39225600-1),  για τις ανάγκες τού ιερού ναού του Γ.Ν.Κ., για ένα έτος,  προϋπολογισμού δαπάνης 2.515,00€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 23%.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Σάκων πλυστικών

 • Ημ/νία : 01/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια σάκων πλυστικών (ΚΑΕΠ 00507-70000-CPV 19640000-4) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Κ., των Κ.Υγείας του νομού και της ΜΨΑ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 38.000,00€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 23%.

  Διακήρυξη