Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής

To Τμήμα Πληροφορικής βρίσκεται στο ισόγειο στο Νέο Κτίριο.

Προισταμένη του τμήματος είναι η κα. Δασκαλοπούλου Ιωάννα.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής ξεκίνησε την μηχανογράφηση των τμημάτων από το 1998 με τις εφαρμογές του ΗΔΙΚΑ και σταδιακά λειτούργησαν παραγωγικά τα τμήματα : Εισαγωγών Ασθενών, Φαρμακείο (με καταχώρηση από τις κλινικές Ατομικού Συνταγολογίου στα χρεώσιμα φάρμακα), Γραφείο Υλικού, Γραφείο Χρηματικού (με Διπλογραφικό Σύστημα σύμφωνα με το Π.Δ 146/2003), Τμήμα Διατροφής, Γραμματεία Ε.Ι και Γραφείο Νοσηλίων, Γραφείο Ιματισμού, Γραφείο Μον. Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνας), Γραφείο Υγειονομικού Υλικού, Τμήμα Προσωπικού (άδειες – αναρρωτικές και εφημερίες), Διαχείριση Κέντρων Υγείας.

Από το 2009 πραγματοποιήθηκε μετάβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείων (ΟΠΣΥ), στα πλαίσια του οποίου εκτός των προαναφερόμενων εφαρμογών, λειτουργεί πλέον σύστημα HIS (Νοσηλευτικός/Ιατρικός φάκελος) σε όλες τις κλινικές, τις μονάδες και τα ΤΕΠ, καθώς και LIS (Πληροφοριακό σύστημα Εργαστηρίων) στο Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Ορμονολογικό και Αιματολογικό Εργαστήριο.

Εκτός αυτών λειτουργούν μηχανογραφικά, το Πρωτόκολλο, η Μισθοδοσία και ο Σταθμός Αιμοδοσίας, ενώ για τον προγραμματισμό των επισκέψεων των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, το Νοσοκομείο έχει ενταχθεί στην υπηρεσία «Γραμμή για την Υγεία – 1535»

Σταδιακά στο Πληροφοριακό Σύστημα έχουν υλοποιηθεί : εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής, μετάπτωση του Γραφείου Ιματισμού, ηλεκτρονικό Μητρώο Χειρουργείου, μηχανογράφηση του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου σε διασύνδεση με τις κλινικές και τα εξωτερικά ιατρεία, προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ασφαλιστικού οργανισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (αυτόματες αναγγελίες ασθενών, ηλεκτρονικές υποβολές εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών κτλ)

Επίσης το Τμήμα Πληροφορικής :

  • Επιβλέπει την προμήθεια εξοπλισμού (μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών) και την συντήρηση περισσότερων από 220 υπολογιστών (αναβαθμίσεις, αποκατάσταση βλαβών, βελτιστοποίηση λειτουργίας), στο Νοσοκομείο, στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία.
  • Φροντίζει την συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου δομημένης καλωδίωσης, την ασφαλή πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο internet μέσω antivirus και firewall, τους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την συντήρηση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου.
  • Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές – βάσεις δεδομένων για ανάγκες τμημάτων που δεν καλύπτονται από το ΟΠΣΥ.
  • Εκπαιδεύει και υποστηρίζει τους χρήστες στη χρήση των εφαρμογών του Νοσοκομείου, αλλά και στις διαδικτυακές εφαρμογές (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, eΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ, Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, Μειοδοτικούς διαγωνισμούς, Καταγραφή ακίνητης περιουσίας, Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων, Υγειονομικό χάρτη, Διαύγεια, ESY net κτλ)
  • Επιτηρεί καθημερινά τις διαδικασίες των αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων τόσο των κεντρικών υπολογιστών (servers), όσο και των χρηστών.
  • Συλλέγει πληροφορίες από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής έχει πιστοποιηθεί με πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008, έτσι ώστε να παρέχεται προστιθέμενη αξία στο τμήμα και να βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα υπόλοιπα τμήματα.

Eπικοινωνία

  • Εφαρμογές : 27413 - 61871
  • Εξοπλισμός - Δίκτυο : 27413 - 61876, 27413-61850