Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3799)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝ

 • Ημ/νία : 28/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝΔιαύγεια

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΕΡΟΥ ΜΤΝ

 • Ημ/νία : 26/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΕΡΟΥ ΜΤΝ

   Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 26/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 • Ημ/νία : 26/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Διαύγεια

Προμήθεια Οινοπνεύματος

 • Ημ/νία : 26/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Οινοπνεύματος  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 26/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

 • Ημ/νία : 23/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

   Διαύγεια

Προμήθεια κίτρινων σάκων μολυσματικών αποβλήτων για τα καρότσια νοσηλείας

 • Ημ/νία : 23/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια κίτρινων σάκων μολυσματικών αποβλήτων για τα καρότσια νοσηλείας

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 23/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια

Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής ψυκτικού θαλάμου συντήρησης νεκρών

 • Ημ/νία : 23/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής ψυκτικού θαλάμου συντήρησης νεκρών

   Διαύγεια