Προμήθεια Λαμών για Αεροπρίονο

19/07/2019

 

Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Λαμών για ΑεροπρίονοΔιαύγεια