ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

19/07/2019

 

Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥΔιαύγεια