Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου - Η επίσημη ιστοσελίδα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

12/01/2018

 

Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαύγεια