Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου - Η επίσημη ιστοσελίδα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

11/01/2018

 

Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

Διαύγεια