Παρουσίαση Δημόσιου Απολογισμού

31/12/2019

 

"Δημόσιος Απολογισμός Δράσεων Νοσοκομείου Περιόδου 2016-2017 & Στοχοθεσία 2018"

 

Παρουσίαση